Wij zijn alert voor asbest

Asbest is de verzamelnaam voor een groep natuurlijke materialen (vezelachtige silicaten) die vanwege hun uitzonderlijke eigen - schappen in het verleden vaak werden gebruikt.

Asbest brengt talrijke gezondheidsrisico’s met zich mee, zeker wanneer deze vezels vrijkomen en worden ingeademd.

Symptomen zijn pas na 30 tot 40 jaar zichtbaar.

Het gevaar van asbest hangt af van de mate waar - in de vezels gebonden zijn met andere materialen.

Daarom mag je asbest - houdend materiaal nooit breken of beschadigen.

Wees daarom steeds alert!

 

GOLFPLATEN

Bij alle golfplaten van vóór 1998, gekenmerkt door een wafelstructuur of met zichtbare vezels in breukvlakken of aan het oppervlak, bestaat een grote kans op aanwezigheid van asbest. Wees alert. Zijn alle platen voorzien van het kenteken NT (New Technology) of is er een kunststof lint in de plaat? Dan zijn ze veilig. Leien zijn asbestvrij wanneer deze ná 1996 gefabriceerd zijn of gekentekend worden door NT. Zijn je leien echter ouder? Raadpleeg dan onze app, doe een vlamtest of laat ze testen door een erkend labo.

 

ISOLATIEMAETERIAAL

Tal van isolatiematerialen bevatten asbest. Dit is vaak het geval bij witte gips rond leidingen, karton in elektrische toestellen en plaatmaterialen die worden gebruikt als isolatie voor vochtige ruimtes of stookruimtes. Hier is het advies: meten is weten. Laat een staal nemen door een erkend labo. Heb je vinyl vloerbedekking? Wees alert. Is er een asbesthoudende vilt bevestigd aan de onderkant van de vloerbedekking? Schakel een gespecialiseerde firma in.

 

OUDE BUIZEN

Meer dan 40.000 km oude ondergrondse nutsleidingen bevatten nog asbest. Denk maar aan cementbuizen voor riolering, ventilatie, regenwaterafvoer, schoorstenen of verloren bekisting. Wees zeker alert wanneer je woning ouder is dan 20 jaar.

 

DAK- EN GEVELBEDEKKING

Leien zijn asbestvrij wanneer deze ná 1996 gefabriceerd zijn of gekentekend worden door NT. 

 

OUDE VLOERBEKLEDING

Heb je vinyl vloerbedekking? Wees alert. Is er een asbesthoudende vilt bevestigd aan de onderkant van de vloerbedekking? Schakel een gespecialiseerde firma in.

 

Frederik en zijn team volgenden de opleiding omtrent het verwijderen van asbest. Voor advies of het verwijderen van asbest, neem gerust contact met ons op.